منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
طرح درس ماهانه

طرح درس ماهانه

آموزش پژوهی

آموزش پژوهی

برنامه سالانه معاون پرورشی

برنامه سالانه معاون پرورشی

تحقیق در مورد دعا کردن/دعا کلید گنج الهی

تحقیق در مورد دعا کردن/دعا کلید گنج الهی

برنامه سالانه معاون پرورشی

برنامه سالانه معاون پرورشی

آموزش پژوهی

آموزش پژوهی

تحقیق در مورد دعا کردن/دعا کلید گنج الهی

تحقیق در مورد دعا کردن/دعا کلید گنج الهی

طرح درس ماهانه

طرح درس ماهانه

موضوعات پيشنهادي براي پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته فقه و حقوق اسلامي

تاريخ : یکشنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۲ | 22:26 | نویسنده : رضا سورانی یانچشمه

 

موضوعات پيشنهادي براي پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته فقه و حقوق اسلامي

. اين موضوعات به صورت خام مطرح شده اند. دانشجويان عزيز نسبت به پيشينه اين موضوعات و پژوهش هاي احتمالي انجام شده در مورد آن ها جستجو نمايند. چنان که مي توانند با الهام از اين موضوعات عناوين جديدي را استخراج کنند.

2. در موارد مطالعه تطبيقي، ارکان تطبيق مي تواند حقوق ايران، فقه اماميه، حقوق انگلستان، حقوق فرانسه، حقوق آمريکا، حقوق اتحاديه اروپا، کنوانسيون و مقررات بين المللي يا هر سيستم حقوقي ديگري بسته به علاقمندي محقق محترم باشد.

3. قبل از انتخاب هر عنواني، توان علمي و پيشينه مطالعاتي خود را در آن زمينه خاص در نظر بگيريد.

1. فقه مقارن و حقوق جزاي اسلامي
2. بررسي تطبيقي افساد في الارض در قانون مجازات اسلامي
3. ارتداد و کيفر آن از ديدگاه فقه مقارن و حقوق موضوعه ايران
4. جايگاه شورا در قانون گذاري از ديدگاه مذاهب اسلامي
5. تأثير توبه در مجازات از ديدگاه فقه مقارن و قانون مجازات اسلامي
6. حريم خصوصي وحمايت از آن در فقه اسلامي و حقوق کيفري
7. بررسي تطبيقي توثيق سهام در فقه مقارن و حقوق موضوعه
8. بررسي فقهي و حقوقي جايگاه عاقله (عصبه) در گذشته و عصر حاضر
9. مباني فقهي و حقوقي تعزيز از ديدگاه فقه مقارن و حقوق جزا
10. بررسي اصل ولايت و کاربرد آن در حقوق عمومي
11. اتانازي يا مرگ خود خواسته در فقه و حقوق موضوعه
12. بررسي مقارنه اي قضاوت زن در امور جزايي در مذاهب اسلامي
13. بررسي حکم مواليد در فقه اسلامي و حقوق ايران
14. مباني نظام دادري کيفري اسلام و ايران
15. اقامه حدود در عصر کنوني از ديدگاه فقه مقارن و حقوق موضوعه
16. تجزي در تقليد
17. بررسي تطبيقي فروش اموال موقوفه در فقه مقارن و حقوق موضوعه
18. بررسي جبران خسارت مازاد بر ديه در فقه مقارن و حقوق موضوعه
19. فلسفه قصاص در اسلام و نقش دولت در اجراي آن
20. ضوابط و معيارهاي تدوين و تنقيح قوانين در انطباق با موازين شرع
21. بررسي تطبيقي مباني مصلحت و کارکرد آن در فقه سياسي مذاهب اسلامي
22. رجوع از اقرار و شهادت در امور کيفري در فقه مقارن و حقوق موضوعه
23. بررسي مقارنه اي ديه زن و مرد در مذاهب اسلامي
24. بررسي قبض و ماهيت آن در فقه مقارن و حقوق موضوعه
25. بررسي تطبيقي احکام مربوط به فرزند خواندگي در فقه اسلامي و حقوق ايران
26. جرايم مطبوعاتي در فقه مقارن و حقوق موضوعه
27. بررسي تطبيقي ماليات در فقه مقارن و حقوق موضوعه
28. حقوق متقابل زن و مرد در طلاق در فقه اسلامي و حقوق موضوعه
29. بررسي تطبيقي تعارض قوانين حاکم بر ازدواج و طلاق در فقه مقارن و حقوق بين الملل خصوصي
30. ضمان ناشي از نقض حريم خصوصي از ديدگاه فقه مقارن و حقوق موضوعه
31. مقايسه کرامت انساني در فقه و حقوق اسلامي با اسناد حقوق بشر
32. مطالعه تطبيقي اعتبار علم قاضي در فقه مقارن و حقوق موضوعه
33. بررسي تطبيقي حجيت علم قاضي و ارتباط آن با حقوق متهم در فقه اسلامي و حقوق ايران
34. بررسي مقارنه اي محاربه در فقه مذاهب اسلامي
35. حقوق کودک طبيعي در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه
36. نقش زمان و مکان در اعمال ولايت در امور شرعيه
37. بررسي مباني فقهي اصل تفکيک قوا و تطبيق آن با حقوق اسلامي
38. حقوق غيرمالي اقارب در فقه مذاهب خمسه
39. بررسي فقهي – حقوقي قياس در امور کيفري
40. مسئوليت کيفري اطفال از نظر فقه مقارن و تطبيق با حقوق موضوعه مصر و سوريه
41. حقوق مالي زن در قوانين موضوعه افغانستان و فقه مقارن
42. بررسي آزادي عقايد مذهبي از ديدگاه مذاهب اسلامي
43. مسئوليت کيفري از ديدگاه فقه مقارن و حقوق موضوعه
44. بررسي اجتهاد در مجامع فقهي اندونزي و تطبيق آن با فقه مذاهب خمسه
45. وضعيت تابعيت و حقوق زنان در ازدواج‌هاي بين‌‌المللي آميخته
46. فقه مقارن و حقوق عمومي اسلامي
47. بررسي تطبيقي طلاق حاکم در فقه مذاهب اسلامي و نظام حقوقي
48. بررسي سياست هاي جنائي اسلامي در امور پوشش
49. بررسي تطبيقي حقوق سياسي زن در قانون اساسي کشورهاي اسلامي
50. مباني فقهي و حقوقي ايجاد محدوديت در اطلاع رساني در شبکه هاي مجازي
51. اکراه و آثار آن در طلاق و نکاح در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه
52. تفويض طلاق به زوجه به عنوان شرط ضمن عقد در فقه اسلامي و حقوق موضوعه ايران
53. قلمرو مکاني حاکميت قوانين کيفري در فقه مذاهب و حقوق ايران
54. حقوق مالي زوجه در صورت طلاق در فقه مذاهب و حقوق ايران
55. حقوق اقليت هاي ديني در فقه مذاهب و حقوق بين المللي
56. منابع تأمين درآمد بيت المال در فقه مذاهب اسلامي
57. ارزش شهادت شهود در فقه مذاهب اسلامي و حقوق ايران
58. مسئوليت پزشک در فقه مقارن و حقوق ايران
59. روش هاي جبران خسارت در بيع بين الملل
60. شيوه هاي تشکيل قراردادهاي بين المللي و قواعد حاکم بر آنها
61. تعهدات طرفين در بيع بين المللي: مطالعه تطبيقي
62. موارد رافع مسئوليت قراردادي در بيع بين المللي کالا
63. قواعد حاکم بر انواع نمايندگي در بيع بين المللي کالا
64. انتقال مالكيت و ريسك (خطر) در معاملات بين الملل و رابطه آندو با هم
65. نقش دادگاه هاي داخلي در داوري تجاري بين الملل
66. شناسايي و اجراي احكام داوري تجاري بين الملل
67. بررسي قوانين حاكم در داوري تجاري بين الملل
68. تعيين دادگاه صالح در اختلافات ناشي از تعهدات قراردادي
69. اختلاف قانون حاکم در حل و فصل اختلافات ناشي از تعهدات قراردادي
70. قانون حاکم بر اختلافات ناشي از تعهدات غير قراردادي
71. دادگاه صالح براي حل و فصل اختلافات ناشي از تعهدات غيرقراردادي
72. تحليل ماهيت حقوقي تضمينات در پرداخت هاي بين المللي
73. تحليل قراردادهاي حمل و نقل کالا از طريق دريا
74. آثار حقوقي الحاق به سازمان تجارت جهاني
75. انواع تضمينات در تجارت بين الملل و تحليل حقوقي آنها (يا با تکيه بر يکي از آنها)
76.
آثار عذم تطبيق کالا با اوصاف قرارداد در زمان تسليم آن در بيع بين المللي کالا
77. دامنه مسئوليت بيمه گر در قراردادهاي بيمه در تجارت بين الملل
78. تعهدات فروشنده در بيع بين الملل
79. تعهدات بايع در بيع بين الملل
80. اوصاف مبيع در بيع بين الملل
81. قواعد حاکم بر تسليم کالا در بيع بين الملل
82. شيوه هاي جبران خسارت در بيع بين الملل
83. آثار نقض قرارداد در بيع بين الملل
84. آثار حقوقي جعل اعتبارات اسنادي
85. قواعد حاكم بر انتقال ضمان معاوضي (ريسك/خطر) در بيع بين الملل
86. زمان انتقال مالکيت کالا در بيع بين المللي
87. مفهوم نقض اساسي در بيع بين المللي کالا تحت کنوانسيون بيع و حقوق انگليس
88. مسئوليت متصدي حمل و نقل در حمل بين المللي کالا از طريق دريا
89. تعيين دادگاه صالح و قانون حاکم در حل اختلافات ناشي از قراردادهاي مصرف کننده
90. حمايت از مصرف کننده در قرارداد با تجار خارجي
91. قراردادهاي اقساطي در بيع بين المللي کالا
92. جايگاه حسن نيت در تفسير قراردادي هاي بين المللي
93. اصل حسن نيت در قراردادهاي بيمه
94. اصول حاکم بر تفسير قراردادهاي بين المللي
95. اعمال حق حبس در قراردادهاي بيع بين المللي کالا
96. نحوه و موارد اعتراض به راي داور در داوري اختلافات تجاري بين المللي
97. دامنه مصونيت و مسئوليت داوران در شيوه هاي جايگزين حل و فصل اختلافات تجاري با تکيه بر داوري
98. جايگاه حقوقي بارنامه در قراردادهاي حمل و نقل تجاري بين الملل
99. مسئوليت خسارات وارده بر اشخاص و کالا در حمل و نقل بين المللي کالا
100. بررسي ابعاد حقوقي امضاي الكترونيكي
101. تحليل شرايط اساسي تشکيل قرارداد در انعقاد قراردادهاي الكترونيكي
102. قابليت استناد به ادله الكترونيكي
103. اصول حاکم بر قانون تجارت الكترونيك ايران
104. دادگاه صالح در حل اختلافات ناشي از قراردادهاي الکترونيکي
105. قانون حاکم در حل اختلافات ناشي از قراردادهاي الکترونيکي
106. حمايت از مصرف کننده در قراردادهاي الکترونيکي با ارجاع دادگاه صالح و قانون حاکم
107. آثار حقوقي تحقق اشتباه در مسير انعقاد قراردادهاي الکترونيکي
108. وضعيت حقوقي نمايندگان الکترونيکي در انعقاد قراردادهاي الکترونيکي
109. آثار اشتباه نماينده الکترونيکي در انعقاد قراردادهاي الکترونيکي
110. مسئوليت واسطه ها در انعقاد قراردادهاي الکترونيکي
111. داوري الکترونيکي اختلافات
112. تحليل حقوقي شروط در قراردادهاي الکترونيکي
113. آثار حقوقي خطاي وارداتي در مسير انعقاد قراردادهاي الکترونيکي
114. مسئوليت غير قراردادي در فضاي مجازي
115. نحوه تسليم کالاي ديجيتالي در بيع الکترونيکي
116. نحوه اعمال خيارات در بيع الکترونيکي
117. مسئوليت حقوقي ريشه (مرکز صدور گواهي امضاي الکترونيکي)
118.
قاچاق الکترونيکي کالا و ارز
119. بررسي شرايط تحقق سرقت حدي الکترونيکي
120. حمايت از دادهه هاي شخصي در فضاي مجازي
121. نگاهي به جعل اسناد الکترونيکي
122. اعتبار حقوقي اسناد الکترونيکي
123. تحليل قراردادهاي خريد تجهيزات کامپيوتري
124. مسئوليت حقوقي واسطه هاي اينترنتي
125. تبعات حقوقي جاسوسي در فضاي مجازي
126. حمايت از اسرار تجاري در گستره اينترنت و تحليل قواعد حاکم
127. قانون حاکم در اختلافات ناشي از نقض حقوق مالکيت معنوي در گستره اينترنت
128. دادگاه صالح در اختلافات ناشي از نقض حقوق مالکيت معنوي در گستره اينترنت
129. بررسي مالکيت زمين هاي نفت خيز: تعارض حقوق عمومي با حقوق خصوصي
130. شيوه هاي حل و فصل اختلافات ناشي از قراردادهاي نفتي (با مطالعه موردي)
131.
تحليل حقوقي قراردادهاي انتقال تکنولوژِي
132. تحليل شروط حاکم بر قراردادهاي بيع متقابل
133. تحليل قراردادهاي کار و پيمان هاي دسته جمعي در صنعت نفت و گاز
134. تبعات الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني و تاثير ان به تجارت بين الملل در ايران
135. تاثير حقوق فناوري اطلاعات در توسعه تجارت بين الملل
136. آثار حقوقي الحاق ايران به کنوانسيون بيع بين المللي کالا
137. آسيب شناسي حجيت خبر واحد
138. آيا خمس حق وحداني است يا نه؟
139. آيا شرط فاسد موجب فساد عقد هست يا نه؟
140. آيا کفار مخاطب به احکام شرعي و مکلف به فروعند؟
141. اثبات هلال ماه
142. اجاره به شرط تمليک
143. اجاره رحم و آثار مترتب بر آن
144. اجتماع امر و نهي
145. اجتهاد مطلق و متجزي
146. اجتهاد و شخصيت حقوقي (فقه و نهاد حقوقي استنباط)
147.
اجراي حدود در عصر غيبت
148. اجماع از ديدگاه شيعه و اهل سنّت
149. اجناسي که به آنها زکات تعلق مي گيرد
150. اجير و احکام آن
151. اجير و احکام آن در عقد اجاره
152. احکام اجازه و رد در عقد فضولي
153. احکام اراضي به حسب مالکيت آن
154. احکام ارتداد
155. احکام استثنائي زنان در فقه اسلامي
156. احکام اوليه و ثانويه
157. احکام بيع صرف و سلم
158. احکام پول
159. احکام ثانوي و ولائي ائمه(ع)
160.
احکام جشن و شادماني در اسلام
161. احکام ج

برگزیده ها

  • 1
  • 2

برنامه سالانه معاون پرورشی

برنامه سالانه معاون پرورشی

برنامه سالانه معاون پرورشی

حجم:1288KB | بازدید :37

برنامه ای آماده برای معاون پرورشی که با استفاده از آن به راحتی میتواند تمام کارهای روزانه ، هفتگی ، ماهانه و سالانه خود را به صورت دقیق برنامه ریزی کند و فعالیت های خود را با آن تطبیق...

تحقیق در مورد دعا کردن/دعا کلید گنج الهی

تحقیق در مورد دعا کردن/دعا کلید گنج الهی

تحقیق در مورد دعا کردن/دعا کلید گنج الهی

حجم:953KB | بازدید :18

انسان برای اینکه کمالات مادّی و معنوی را بدست بیاورد و همچنین برای رفع گرفتاری و شداید که در زندگی با او روبرو می شود نیازمند به نیروی قویتر و والاتر است. انسانهایی که دچار مشکلات و بیماری های صعب العلاجی می شوند برای رهائی از آن به دعا مراجعه می کنند . اگر شداید و مشکلات چنان...

طرح درس ماهانه

طرح درس ماهانه

طرح درس ماهانه

حجم:742KB | بازدید :15

نمونه طرح درس ماهانه برای ارائه به مدارس مربوط به درس دین و زندگی پایه...

آموزش پژوهی

آموزش پژوهی

آموزش پژوهی

حجم:35KB | بازدید :20

این مقاله نمونه ای از مقالات دانش پژوهی مورد نیاز برای استخدامی های آموزش و پرورش (معلمین) ماده 28 استخدامی می باشد . که به بررسی چگونگی کاهش رفتارهای مزاحم یادگیری برخی دانش آموزان در حین تدریس می پردازد . در عین حالاین مقاله بسیار کاربردی ست...